Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU
 • Nájemce musí dovršit věk 21 let.
 • Musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B (případně B+E) s min. praxí 3 let.
 • Vůz bude pronajmut po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz).
 • Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce.
 • Za škody způsobené jiným řidičem odpovídá nájemce.
PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA
 • Vozidlo se předává první den pronájmu od 16:00 a vrací se poslední den pronájmu do 10:00.
 • Obytný automobil je předáván čistý s plnou nádrží PHM (motorová nafta), plnou láhví propanu, prázdnou WC kazetou a prázdnou nádrží čisté i odpadní vody.
 • Nájemce je povinen vozidlo vrátit čisté s plnou nádrží PHM (motorová nafta), prázdnou WC kazetou a prázdnou nádrží čisté i odpadní vody.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po rezervaci nájemce obdrží emailem smlouvu o pronájmu a zálohovou fakturu ve výši 30% celkového nájemného na blokaci termínu, kterou je povinen uhradit do 3 pracovních dnů. Doplatek nájemného je povinen nájemce uhradit nejpozději v den převzetí vozidla. Kauci 20.000,- Kč uhradí nájemce v hotovosti při převzetí vozidla.

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčasti 10% (min. 10.000,- Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

NEHODY A PORUCHY
 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli.
 • Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření.
 • Vozy jsou kryté zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu a na základě předložení servisní knížky vyžadovat opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • V případě poruchy kontaktujte Fiat Camper Assistance na telefonním čísle 0080034281111. Tato služba je Vám k dispozici zdarma ve 13 jazycích, 44 zemích, 24 hodin denně a 365 dní v roce.
SANKCE
 • Při vrácení vozidla musí být kazeta WC prázdná a vyčištěná, v opačném případě bude účtován poplatek 2.000,- Kč s DPH.
 • Při navrácení znečištěného vozidla se účtuje poplatek až 6.000,- Kč s DPH.
 • Při těžko odstranitelném a silném znečištění interiéru (jako jsou např. asfaltové, olejové skvrny, znečištěné potahy, apod.) se účtuje poplatek až 10.000,- Kč s DPH.
 • Při vrácení vozidla je nájemce povinen doplnit PHM (motorová nafta) do stavu plné nádrže, v opačném případě bude účtován servisní poplatek 1.000,- Kč s DPH + cena doplněného paliva.
 • Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od vozidla, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč s DPH.
STORNO PODMÍNKY
 • 30 dnů a více před termínem zapůjčení – 30% z celkové ceny nájmu.
 • 15 – 29 dnů před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu.
 • 1 – 14 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu.
 • V den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu.
Tvorba webových stránek: Webklient